Persondatapolitik


1. Bestemmelser gennerelt

1.1 Denne politik, omhandler vores behandling af personoplysninger, kaldet ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan vmbyg.dk behandler og indsamler oplysninger om dig.

1.2 Denne persondatapolitik gælder kun for privatkunder.

1.3 Persondatapolitikken finder dog i et vist omfang anvendelse for erhvervskunder,  hvor vi i den forbindelse behandler personoplysninger.

1.4 Persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, som vi indsamler via vores hjemmeside, www.vmbyg.dk  også kaldet       ”hjemmesiden”.

1.5 Vi vmbyg.dk er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Henvendelse til os skal ske igennem kontaktoplysninger under pkt. 7.


2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?

2.1.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, såsom hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på.

2.1.2 Følgende personoplysninger registrerer vi når du køber produkter på hjemmesiden: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse 

2.2 Hvilke formål tjener personoplysningerne?

2.2.2 Personoplysninger under pkt. 2.1.2 benytter vi til at kunne levere købte produkter til dig, for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og for at opfylde bogføringsmæssige forpligtelser. 

2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?

2.3.1 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt for at vi kan tilbyde dig relevante tilbud. 

2.3.2 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede købskontrakt. IP-adresser indsamler vi då svindel kan forhindres. 

2.4 lagring af dine personoplysninger?

2.4.1 Personoplysninger lagres på vores servere som er sikre. Nogle personoplysninger gives vidre til tredjemand. Nogle af disse tredjemænd er databehandlere, og som behandler og opbevarer personoplysninger vegne af vmbyg.dk. Alle persondata behandles  opbevares i henhold til den gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

2.5 Indsamling af dine personoplysninger?

2.5.1 Indsamles  personoplysninger sker primært ved oprettelse af kundekonti og gennemførelse af køb. 

2.5.2 Indsamling af personoplysninger sker på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies. se pkt. 6 herom i denne persondatapolitik.

2.5.3 vmbyg.dk modtager ikke personoplysninger om dig som kommer fra andre virksomheder.


3. Dine rettigheder

3.1 Med ønsker i mest  muligt omfang at have åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og som følge heraf oplyser vi dig om dine rettigheder da vi er dataansvarlig 

3.2 Dokumentation

3.2.1 Som led i vores bestræbelser på at have et højtdatasikkerhedsniveau, er dokumentation nødvendig, førend en henvendelse bliver behandlet.  

3.2.2 Ved henvendelse til vmbyg.dk om sletning af persondata er en identifikation nødvendig, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en pdf, som skal underskrives personligt og returneres enten i fysisk form eller som indscannet dokument. 

Det indscannede dokument sendes til info@vmbyg.dk. Et fysisk underskrevet dokument kan sendes til nedenstående adresse:

Vmbyg
Kirkemøllevejen 5
3700 Rønne

3.2.3 Om henvendelsen  vedrører andre rettigheder som nævnt nedenfor, vil det være nok, at der sendes en anmodning fra den registrerede e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til info@vmbyg.dk
 

3.3 Retten til insigelse 

3.3.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter. 

3.3.2 Denne ret kan udøves ved at generere en automatisk rapport. Dette gøres ved at kontakte vmbyg, som vil sende en mail med dine personlige oplysninger til dig.

3.4 Retten til berigtigelse

3.4.1 Såfremt at vi har urigtige oplysninger om dig , opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet. 

3.4.2 Når du har oprettet en kundekonto, har du selv mulighed for at rette oplysninger ved at logge ind på din konto. 

3.4.3 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

3.5 Retten til sletning

3.5.1 I nogle tilfælde har du ret til at dine personoplysninger  bliver slettet af os. Når dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder også, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et retskrav. 

3.5.2 Vedr. dokumentation henvises til pkt. 4.2.

3.5.3 Automatisk sletning, se pkt. 5.

3.6 Retten til indsigelse

3.6.1 Har du særlige grunde kan du til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf.

3.6.2 Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger. 

3.6.3 Dokumentation henvises til pkt. 4.2.

3.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

3.7.1 Hvis du har tilmeldt  dig vores nyhedsbrev har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. 

3.7.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

3.8 Retten til at klage

3.8.1 Du har ret til på enhver tidpunkt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.


4. Sletning af persondata

4.1 Igennem vores hjemmeside, registrerer vi data om dig og opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på  din konto. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende slettet, hvis der som udgangspunkt ikke har været aktivtet i 5 år. 

4.2 Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år gøres alle fakturaer anonyme. 

4.3 Købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år. 

5. Datasikkerhed

5.1 Vi har passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger ulovligt  eller hændeligt tilintetgøres,  ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. 

6. Cookies

6.1 vmbyg bruger cookies på hjemmesiden www.vmbyg.dk af første- og tredjepartscookies til at gøre brugeroplevelsen og personalisering af annoncer og indhold.  Ved at bruge vores hjemmeside godkender du brugen af cookies. 

6.2 En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

7. Kontaktoplysninger

7.1 vmbyg.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. 

7.2 Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

vmbyg
Kirkemøllevejen 5

3700 Rønne
Danmark

Tlf.nr.: (+45) 30550072
E-mail: info@vmbyg.dk


8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå i punkt 9, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret. 

8.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden.

9. Versioner

9.1 Denne persondatapolitik er senest opdateret januar 2021.